Tombetugevuse arvutamine

Koormuse stiili ja tüübi täpne määramine on vajalik seadmete tehnilise seisukorra, materjalide valiku, kahjustuste põhjuste või muutuste ja hooldusteadete hindamiseks.

https://dr-ext.eu/ee/

Eespool nimetatuga seoses kasutame koormuste taseme täpseks määramiseks numbrilisi meetodeid, eriti lõplike elementide meetodit (FEM.Lõplike elementide meetod võib toimida nii staatiliste kui ka tugevate elementide puhul. Dünaamilistes sündmustes mängib olulist rolli näiteks koormuse muutuste kiirus, hõõrdumine ja meediavood. Lisaks soovitatakse vigastuste ja kahjustuste põhjuste kindlakstegemiseks segude arvutamist.Tüüpilised analüüsid, mis on seotud mes arvutamisega, on seotud iga:- kriitiliste kohtade kindlakstegemiseks plaani pingete ja pingete olukorra kontrollimine, \ t- riigi kohandamine struktuuri intensiivsuse vähendamise kavas;- kahjustuste põhjuste ja nende kasutamise idee kontrollimine, \ t- valude ja voolude modelleerimine.See mäng, mes-arvutused on meretööstuses väga keeruline. Ujuva või sukeldatava struktuuri projekteerimisel peatuvad nende vormi ja välisomaduste üksikasjalik FEM analüüs turvaliste ja tõhusate lahenduste võti.Kõige tõhusam on teha esialgseid analüüse projekti algstaadiumis. See väldib vigade edasist kujundamist. Kõige olulisem tegur arvutustes on kavandatud struktuuri vahetu tugevuse määramine. Nii tervikuna kui ka keskpunktides. Väsimusjõu kindlakstegemiseks kasutatakse veel mescal-arvutusi.Viimastel aastatel on segaduste arvutamisel toimunud revolutsioon ja see järk-järgult loobub materjali kohaliku plastiseerimise vastuvõetamatusest. Seoses praeguse olukorraga on võimalik ennustada äärmuslikke sündmusi ja kaitsta võimalikke veekatastroofe. Jätkatakse tööd, et töötada välja standardid kokkupõrke ajal tekitatud kahju vähendamiseks. Suured edusammud segaduste arvutamisel algasid ELi projektides "Harder" ja "Goals". Mes-arvutuste omadus on veelgi suurem.