Pollumajandustootja kindlasummaline rekord

Kohustus hoida kassaaparaadi näol Interneti-seadme kaudu arvestust kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta jooksul kehtib kõikide ettevõtjate suhtes, kes teostavad majanduslikku kampaaniat ja kulutavad kulla ning teenuseid üksustele, kellel puudub registreeritud äritegevus, ka kindla maksumääraga põllumajandustootjatele. Maksutaskude raudteed kasutatakse järk-järgult.

Viieteistkümnenda aasta viieteistkümnendal aastal tühistas seadusandja ettevõtjate tagasiastumise kohustuse pidada elektroonilisi dokumente üksustele, kelle hulgas ta märkis eeskirjade rasket rikkumist. Nende rikkumiste tulemuseks oli peamiselt tehtud töö tegeliku käibe alahindamine, et see sobiks kokku kahekümne tuhande käibega, mille puhul ei olnud kohustust pidada kaupu ja abi arvestust sularahaautomaadi abil ja väljastada selle kaudu kviitungeid. Rahandusministeeriumi sõnul olid sellised tööstusharud, mis kõige sagedamini lubasid sellist väärkäitumist, olla autode meetodid, sõidukite diagnostikajaamad, arstid, hambaarstid, juuksurid ja sööklad, mis tehti hariduskohtades ja nende hallatavate ametikohtade kaudu. Seadusandja väidab samuti, et registreerimata äritegevust tarbijatele ja ühekordsete põllumajandustootjate tarbijatele teenuseid osutavate ettevõtjate käibe registreerimine on lõpuks suur samm läbipaistvuse ja atraktiivsuse suurendamiseks turul ning nende õiguste tõhusama ja meeldivama rakendamise tagamine tarbijate kohtus. Vastavalt kõnealuse määruse neljandale artiklile olid rehvide vahetamise, kogemuste ja tehniliste ülevaatuste ning maksunõustajate, juuksurite ja kosmeetikute töökohtad kohustatud kassaaparaadi ja 2000. aasta jaanuari esimese päeva seitsmeteistkümnenda aasta jooksul kiiresti paigaldama. Muudel juhtudel on erieeskirjadega hõlmamata ettevõtjatele aega, mis on kaks kuud alates kassaaparaadi paigaldamise kahekümne tuhande piiri ületamise ajast.