Kapsas kasutamine meditsiinis

Üksikettevõtetes ja ettevõtetes kasutatakse või säilitatakse aineid, mis võivad olla õhuga plahvatusohtliku keskkonna loomiseks kohustuslikud. Eriti on olemas sellised ained nagu gaasid, vedelikud ja tahked ained, millel on suur lagunemisaste, nt söepöletus, puidutolm jne.

Sellistes vormides peavad tööandjad saavutama plahvatusohu hindamise ja plahvatusohu hindamise. Eelkõige tuleks see täpsustada territooriumil ja kohas, kus esineb suurim plahvatusoht. Plahvatusohtlikud tsoonid peaksid olema kasulikud nii ümbruses kui ka välispindadel. Lisaks on tööandjad kohustatud koostama liigitatavad graafilised dokumendid ja näitama ka tegureid, mis võivad süüte tekitada.

Plahvatusohu hindamine tuleb saavutada vastavalt majandusministri 8. juuli 2010. aasta korraldusele tööohutuse ja töötervishoiu miinimumnõuete kohta, mis on seotud plahvatusohtliku keskkonna ettepanekuga (Journal of Laws 2010 nr 138. 931.

Plahvatusohu hindamise osana valmistatakse ette rajatise omadused. Selle pinnal soovitatakse korruste, ruumide, tehnoloogiliste liinide arvu jms. Tulekahju või plahvatuse tekitamiseks on mõningaid tegureid. Loodakse meetmeid ja meetmeid, mille tõttu on vastuvõetav tule- ja plahvatusriskide vähendamine ja kõrvaldamine. Selles loetletakse, milline on põlevate ainete rühm, mis võib saada potentsiaalse plahvatuse allikaks. Alustatakse uuenduslikke lahendusi plahvatuste riski minimeerimiseks.